P: 029 2073 3829

 

 

Nursery of the Year Wales finalist cco1 logo1

I: @redbalwncoch

We are constantly seeking feedback from clients with regards to our performance and any additional services that we could offer. Currently our additional services include:

 

Educational Psychology Consultation, School Transfer Service, Holiday Club & Inset Day, Emergency Childcare and The ChildCare Offer!

 

This day nursery Cardiff is ideally located for commuting into and out of Cardiff. Due to this, we receive children from a wide range of locations including:

 

Roath, Penylan, Lakeside, Cyncoed, Pengam Green, Rumney, Canton, Pontprennau, Llanedeyrn, Pentwyn, Heath, Llanishen, Rhiwbina, Newport, St. Mellons, Splott, Fairwater, Llanedeyrn, Leckwith, Caerau, Creigiau, Gabalfa, Ely, Cathays, Lisavane.

Locality

Should parents have any requests for additional services not currently provided, please do speak to a member of the management team or put your request in writing and we will certainly be pleased to consider it.

Requests?

 

Gwasanaethau Ychwanegol

Rydym yn chwilio am adborth yn gyson o ran ein perfformiad ac unrhyw wasanaethau ychwanegol y gallem eu cynnig. Ar hyn o bryd mae ein gwasanaethau ychwanegol yn cynnwys:

 

Ymgynghoriad Seicoleg Addysgol, Gwasanaeth Trosglwyddo Ysgolion, Clwb Gwyliau a Diwrnod Inset, Gofal Plant Argyfwng a Chynnig Gofal Plant!

Lleoliad

 

Mae'r feithrinfa  wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer cymudo i mewn ac allan o Gaerdydd. Oherwydd hyn, rydym yn derbyn plant o ystod eang o leoliadau, gan gynnwys:

 

Rhath, Penylan, Lakeside, Cyncoed, Pengam Green, Tredelerch, Treganna, Pontprennau, Llanedeyrn, Pentwyn, Heath, Llanisien, Rhiwbeina, Casnewydd, Llaneirwg, Sblot, Tyllgoed, Llanedeyrn, Lecwydd, Caerau, Creigiau, Gabalfa, Trelái, Cathays , Lisavane.

Additional Services

Os oes gan rieni unrhyw geisiadau am wasanaethau ychwanegol na ddarperir ar hyn o bryd, siaradwch ag aelod o'r tîm rheoli neu anfonwch eich cais yn ysgrifenedig a byddwn yn sicr yn falch o'i ystyried.

Ceisiadau?