P: 029 2073 3829

 

 

Nursery of the Year Wales finalist cco1 logo1

I: @redbalwncoch

Our Community Board

As a setting we are really proud to support national and local charities. Since the Nursery opened back in 2003 we have supported and fundraised for hundreds of charities however below we have included the most recent:

jac autism sport relief hamper8 children in need Ffion & Osian help for heroes mt huggardthanks cwtchesfromkim epilepsyr VCC-Logo brake1 actionforchildren jeansforgenes donate

Ein Bwrdd Cymunedol

Fel lleoliad rydym yn falch iawn o gefnogi elusennau cenedlaethol a lleol. Ers i'r Feithrinfa agor yn ôl yn 2003 rydym wedi cefnogi a chodi arian ar gyfer cannoedd o elusennau, fodd bynnag, rydym wedi cynnwys y diweddaraf:

3k